Indikace svarů u plechů a trubek

indikace svaru u plechů je vhodná například
pro lisování z nekonečného pásu.
U svařovaných trubek systém indikuje
přesné místo svaru. (například pro nastavení její
správné polohy před lisováním)- český katalogový list-


Zpět:
Roland