Snímání počtu blistrů při výrobě léků

Systém R1000 I10KV slouží k bezdotykovému snímání správného počtu
hliníkových blistrů v již uzavřených baleních léků. Pracuje na principu vířivých proudů
a sestává z vysílače, přijímače a vyhodnocovací jednotky. Vysílač se umístí pod
a přijímač nad dopravník, po kterém se pohybují uzavřená balení léků, systém
zabere asi 100mm šířky dopravníku. Je možné kontrolovat až 10 blistrů v jednom
balení. Maximální výška balení je 100mm. Minimální plocha blistru je 30x60mm.
Každé nové balení se jednoduše naprogramuje pomocí teach-in, vyhodnocovací
jednotka si pamatuje až 255 různých balení. Z nadřazeného systému dostane při
provozu jednotka informaci o typu balení, které bude měřit (parametr 1-255).
Cca za 1ms po projetí balení mezi vysílačem a přijímačem pošle zpět hlášení o tom,
zda bylo měření v toleranci, či zda došlo k přeplnění nebo nenaplnění.
Předností je vysoká rychlost měření, systém měří při rychlosti dopravníku
až 90m/min nebo 600 – 1000 balení za minutu. Na displeji vyhodnocovací jednotky
jsou vidět nastavené parametry, na jednotce svítí případný nedostatek, nebo
překročení počtu blistrů. 4 optokoplerové výstupy jsou určeny pro signály
nenaplnění, správného plnění, přeplnění a připravenosti systému. S nadřazeným
řízením jednotka může komunikovat přes datové rozhraní. Vzhledem k malému prostoru,
který celý systém vyžaduje a k poměrně jednoduché montáži, je možné jej snadno
aplikovat i ve stávajících provozech, kde kontrola zatím probíhá jiným způsobem.
Zpět:
Roland