- INFRASENSOR - Telco sensors


 
Telcosensors

Difúzní snímače - snímání odrazem od předmětu

Princip funkce

Difúzní snímače pracují tak, že vysílají paprsek do prostoru před sebe. Pokud se v tomto prostoru objeví předmět a odrazí paprsek zpět ke snímači dojde k jeho detekci.

Difúzní snímače jsou velmi závislé na odrazivosti snímaného předmětu. Např. lesklý světlý předmět dokáží detekovat na velkou vzdálenost, ale tmavý matný předmět jen na krátkou.

Typy difúzních snímačů

Společnost Telco sensors nabízí 2 řady standardních difúzních snímačů a také řadu difúzních lišt, kde dochází ke snímání (a detekci předmětů) v celé délce lišty.

 • SMTR 8000
  Snímače v pouzdře M18 - napájení 10-30VDC, tranzistorový výstup
 • SP 2000
  Snímače v pouzdře 5 x 5 cm - s univerzálním napájením, možností reléového výstupu a s možností polarizovaného světla
 • SGP 30
  Difúzní světelná lišta - snímání odrazem v celé délce lišty

Difúzní snímače s potlačením pozadí

Snímače s potlačením pozadí dokáží, díky své specielní konstrukci, eliminovat vliv pozadí. Spolehlivě tak snímají i málo odrazivé předměty za nimiž se může nacházet i vysoce odrazivé pozadí. Tyto snímače také nejsou tolik ovlivněny rozdíly v odrazivosti předmětů.

 • SP 2000
  Snímače v pouzdře 5 x 5 cm - s univerzálním napájením, možností reléového výstupu a s možností polarizovaného světla
Difúzní snímače Telco sensors


← zpět na Telco sensors