Senzory Contrinex udržují v pohybu evropskou kontejnerovou dopravu

   Robustní induktivní a optické snímače podporují nepřetržitý provoz evropských kontejnerových přístavů.

Úvod

   Robustní průmyslové snímače od švýcarského výrobce Contrinex hrají důležitou roli při zvyšování provozní efektivity v evropských, stále více zaneprázdněných, kontejnerových přístavech. Provozovatelé flotily strojů určených k přepravě kontejnerů používají tyto snímače ke zlepšení využití úložného prostoru, zvýšení dostupnosti a k redukci nákladů na údržbu. Senzory Contrinex zde překonaly konkurenční zařízení v náročných venkovních a povětrnostních podmínkách.

Pokračující růst evropské kontejnerové dopravy

   Objem kontejnerové přepravy v Evropě se rok od roku zvyšuje. Podle údajů zveřejněných evropskou komisí v roce 2013, prošla přes evropské přístavy v roce 2011 téměř jedna miliarda tun nákladu kontejnerů. Nyní, když jedna kontejnerová loď veze až 18.000 kontejnerů, je rychlá a spolehlivá manipulace s kontejnery nezbytná pro udržení maximální kapacity přístavů.

   Pro udržení nepřetržitého chodu přístavů jsou kritické stále sofistikovanější systémy pro nakládání s kontejnery. Zajištění jejich efektivního fungování a maximální doby provozu jsou hlavní priority. Častěji se spoléhá na specielně navržená vozidla k přepravě a zvedání kontejnerů, která jsou dnes již všudypřítomná. Jeden přístav může provozovat až několik stovek těchto vozidel.

   Senzory Contrinex hrají důležitou roli v jejich podpoře na dvou nejrušnějších evropských přístavech. V přístavu Le Havre, v severozápadní francii, detekují odolné optické snímače typ kontejneru pro zajištění optimálního využití místa. V severním Německu v přístavu Bremerhaven jsou zase použity pro prediktivní údržbu vozíků kontinuálním sledováním nejvíce opotřebovávaných dílů. Tam jsou využívány analogové indukční snímače, které poskytují data v reálném čase i v tomto drsném a náročném prostředí.

Identifikace kontejneru je rozhodující pro optimální využití skladu

   Kontejnerové terminály v přístavu 2000 v Le Havre zpracují více než 60% z francouzské kontejnerové dopravy, s celkovým počtem téměř 1,5 miliónů kontejnerových jednotek TEU (twenty-foot equivalent unit) v roce 2011. Flotila 54 přepravních strojů pro kontejnery pracuje nepřetržitě na nakládání, vykládání a skládání všech typů kontejnerů na sebe. Optimální využití místa je nezbytné pro dosažení maximální účinnosti a proto je i nutné vždy správně určit typ kontejneru.

   Doplnění strojů senzory, které detekují velikost, a typ kontejneru během jeho zvedání eliminuje nutnost řidičů provádět jejich kontroly, redukuje chyby a šetří čas. Původně specifikované mechanické snímače se ukázaly jako nespolehlivé a díky vibracím, kterým byly vystaveny v běžném provozu, ztrácely kalibraci.

   Vozidla měla plánovanou údržbu každých 1.000 hodin. Díky kalibračním chybám vznikajícím z použití mechanických senzorů bylo ale nutné vracet vozidla k rekalibraci v intervalech dva až tři dny. Tím trpěla produktivita a náklady na údržbu prudce rostly. To vedlo k nutnosti hledat alternativní řešení.

   Odolné elektronické snímače Contrinex z řady optických snímačů poskytly spolehlivou a cenově dostupnou alternativu. Celkem čtyři difuzní snímače s potlačeným pozadím LHS-4150-103 jsou připevněny na každé vozidlo. Detekují velikost a typ kontejneru při zdvihání bez nutnosti zásahu operátora. Snímací vzdálenost až 100mm eliminuje riziko jejich náhodného poškození mechanickým nárazem a robustní průmyslové kryty a vakuově zapouzdřená elektronika minimalizuje účinky vibrací.

   Senzory mají krytí IP67 což je dělá prakticky nepropustné pro drsné a slané prostředí kontejnerového přístavu. K systému řízení vozidla jsou připojeny pomocí konektoru M12 a PVC kabelu, což umožňuje snadné vyjmutí a výměnu při běžné údržbě. Provozní výsledky byly vynikající. Nové senzory Contrinex odstranili kalibrační chyby a výrazně snížili náklady na údržbu.

Prediktivní údržba monitorováním v reálném čase

   Kontejnerové terminály v přístavu Bremerhaven mají kapacitu více než 4 milióny TEU. Flotila přibližně 240 přepravních strojů pro kontejnery zde pracuje 24 hodin celý rok. Dostupnost těchto strojů je důležitá pro efektivní fungování přístavu. Proto spolupracuje provozovatel přístavu s bremerským institutem pro výrobu a logistiku (BIBA) na optimalizaci plánu údržby.

   Tradiční plány údržby založené pouze na časových intervalech nejsou vždy optimální. Údržba založená na skutečném stavu stroje znamená méně omezení v provozu a minimalizaci poruch. Náklady na údržbu také vznikají pouze v případě potřeby. Po konzultaci s pracovníky údržby identifikovali inženýři z BIBA komponenty s vysokým rizikem selhání. Jejich úkol byl navrhnout a instalovat systém čidel schopný sledovat stav těchto komponent v reálném čase.

   Uvnitř každého stroje na přepravu kontejnerů je nosník, pomocí kterého je kontejner ve čtyřech rozích upevněn ke stroji. Ložiska na koncích tohoto nosníku se ve venkovních podmínkách přístavu rychle opotřebovávají a jsou kontaminována nečistotami. K jejich monitorování je nutné měřit přesně a opakovatelně pozice jednotlivých komponent ložiska s přesností na mikrometry.

   Inženýři BIBA vybrali pro tuto náročnou aplikaci induktivní senzory Contrinex s analogovými výstupy. Každý přepravní stroj je vybaven osmi snímači DW-AS-519-M30-320 s krytím IP67 poskytujícím analogový napěťový, nebo proudový výstup. Tyto senzory, dlouhé jen 50mm, splnili požadavky na přesnost měření a na snímací vzdálenost 30mm. Kombinaci parametrů, která vyřadila konkurenční snímače. Pouze snímače Contrinex pracovali přesně podle specifikace.

Kontrola v každém okamžiku

   Informace ze senzorů Contrinex na strojích v Bremerhaven je shromažďována do palubních počítačů na každém stroji. V intervalech jsou pak bezdrátově přenášena do centrální jednotky pro srovnání a detailní analýzu. Výsledný výstup dává přesnou informaci o stavu a opotřebení všech komponent a určuje, zda je třeba provést údržbu.

   Vědci z BIBA potvrdili zásadní důležitost přesnosti, spolehlivosti a robustnosti snímačů Contrinex. „Podařilo se nám ukázat, že můžeme sledovat všechny díly a komponenty kontejnerových přepravníků, které se opotřebovávají pomocí vhodných senzorů“ komentoval vedoucí inženýr v týmu BIBA. Nyní má operátor přístavu prostředky k rozvoji skutečné obchodní výhody.

   Společnost Contrinex udržuje svou globální přítomnost a vyrábí senzory vhodné pro téměř jakékoliv prostředí. Kromě indukčních a optických snímačů vhodných pro námořní aplikace uvedené výše, vyrábí také nerezové senzory vhodné pro nepřetržité vystavení olejům a korozivním látkám, stejně tak i úplně ponoření ve slané vodě. Pokud je to náročné je to Contrinex – světová jednička v senzorech a systémech pro nejnáročnější provozní podmínky.Zpět na novinky