- INFRASENSOR - Telco sensors


 
Telcosensors

Multiplexery PAB Telco sensors

Multiplexery PAB spolupracují s vysílači a přijímači LT a LR. Zajišťují to, že se paprsky připojených snímačů vzájemně neovlivňují. Přijímač připojený na jeden kanál multiplexeru bude tedy reagovat pouze na vysílač napojený na stejný kanál. Dále zajišťují napájení snímačů a vyhodnocení jejich signálů. Dosah světelné závory závisí na kombinaci vysílače, přijímače a multiplexeru viz. tabulka.

Systém multiplexerů PAB umožňuje vzájemně propojit až 10 jednotek PAB a vytvořit tak 1 až 30 nezávislých paprsků. Jednotky PAB se vyrábí pro 1, 2 a 3 paprsky a lze je libovolně kombinovat a tím získat potřebný počet paprsků. Jejich propojení se provádí pomocí konektoru BRC.

Multiplexery umožnují nastavení citlivosti pro každý paprsek, nastavení typu výstupu (spínací/rozpínací) a nastavení časového zpoždění výstupu při náběhu i při odpadu.

Multiplexery jsou určené pro umístění do rozvaděče, mají krytí IP40. Umisťují se přímo na DIN lištu.

Vyrábí se pro napájení 10-30VDC a 24VAC, a nabízí reléový, nebo tranzistorový výstup.

multiplexery PAB

Katalogové listy

Multiplexer PAB 10

 • Multiplexer pro 1 paprsek
 • Nastavení citlivosti
 • Nastavení časového zpoždění při náběhu i odpadu
 • Nastavení výstupu - spínací / rozpínací
 • Provoz samostatně / více jednotek
Multiplexer PAB 10

Multiplexer PAB 20

 • Multiplexer pro 2 paprsky
 • Nastavení citlivosti
 • Možnost časového zpoždění při náběhu i odpadu
 • Nastavení výstupu - spínací / rozpínací
 • Provoz samostatně / více jednotek
Multiplexer PAB 20

Multiplexer PAB 30

 • Multiplexer pro 3 paprsky
 • Nastavení citlivosti
 • Možnost časového zpoždění při náběhu i odpadu
 • Nastavení výstupu - spínací / rozpínací
 • Provoz samostatně / více jednotek
Multiplexer PAB 30

Tabulka maximálních dosahů

Dosah závory, nebo difúzního snímání závisí na typu vysílače a přijímače (levé dva sloupce) a na použitém multiplexeru (první řádek).

Typ PAB 10 PAB 20, PAB 30
Vysílač Přijímač Závora Difúzně Závora Difúzně
LT 100 LR 100 18m 1,3m 12m 0,8m
LT 110 LR 110 40m 2,7m 27m 1,7m
LT 120 LR 120 70m 5m 47m 3,6m
← zpět na Telco sensors