- INFRASENSOR - Telco sensors


 
Telcosensors

Světelné závory

Princip funkce

Světelná závora pracuje na principu vysílání světelného paprsku vysílačem na přijímač. Přijímač detekuje přítomnost paprsku z vysílače a při jeho vymizení (např. zakrytí předmětem) změní stav svého výstupu. Tak je detekována přítomnost předmětu mezi vysílačem a přijímačem.

Vysílaný paprsek může být ve viditelném spektru (např. červený) i v neviditelném (např. infračervený). Snímače Telco sensors využívají infračervený paprsek což jeho světelným závorám přináší výhody jako např. vysokou odolnost vůči prachu.

Typy světelných závor

Snímače (vysílače a přijímače) mohou obsahovat zesilovač integrovaný přímo v těle snímače, nebo mohou pracovat se zesilovačem externím.

Externí zesilovač umožňuje využití menších snímačů - ovládací prvky (zesílení, časové zpoždění, ...) jsou umístěny na externím zesilovači. Také nabízí možnost reléového výstupu a širší možnosti napájení. Oba snímače - vysílač i přijímač musí být zapojeny do externího zesilovače.

S integrovaným zesilovačem

Snímače s integrovaným zesilovačem nevyžadují ke své funkci žádné další zařízení. Většinou obsahují tranzistorový výstup a napájí se stejnosměrným napětím 10 - 30 V.

 • SMTR 3000
  Snímače v pouzdře ∅10, M12 a kvádrové - s vysokou odolností proti znečištění
 • SMTR 6000
  Snímače v pouzdře ∅10, M12 a kvádrové - s vysokou spín. frekvencí a vysokou odolností proti světlu
 • SMTR 8000
  Snímače v pouzdře M18 - s vysokou odolností proti znečištění
 • SMTR 9000
  Snímače v pouzdře M18 - s dosahem až 70m
 • SP 2000
  Snímače v pouzdře 5 x 5 cm - s univerzálním napájením a možností reléového výstupu

S externím zesilovačem

Externí zesilovače umožňují sestavit světelnou závoru kombinací vysílače, přijímače a externího zesilovače tak aby vznikla závora s požadovanými vlastnostmi.

S multiplexerem

Specielní typ externího zesilovače jsou multiplexery. Multiplexery umožňují využití většího množství paprsků bez jejich vzájemného ovlivňování.

Další typy světelných závor

Optické závory Telco sensors


← zpět na Telco sensors